Blogg

Blogg

I digital utvikling? - ha en avtale om IT-drift så står du støtt.

av Elisabeth Rustand

Silhouette of businessman against panoramic office window.jpeg

Den nye digitale hverdagen der alt etter sigende kommer til å snus på hodet;  nye forretningsmuligheter, gammel business som blir strøket bort med et pennestrøk, stadige og mer utspekulerte dataangrep, alle data ut i skyen, IT-sjefen som ikke lenger har en jobb - eller har han det? Det er mye usikkerhet og mye som skal og kan skje ute i norske virksomheter i nær fremtid. Uansett -  det er én ting du ikke trenger endre særlig på og det er det en grunnleggende IT-løsning som danner fundamentet du står på. 

Kanskje du ikke trenger å endevende alt for å møte fremtiden? Konsentrer deg om det forretningskritiske og det du skal tjene penger på. Informasjonssikkerhet og personvern er daglig leders ansvar, men en IT-partner skal være en god "hånd å holde i". Sørg for å stå støtt når den digitale disrupsjonen treffer. Sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av data til riktig tid og sted vil uansett være svært viktig og er det ikke det du er god på - skaff deg ro slik at du kan konsentrere deg om andre ting. 

Valg av IT-leverandør

Den nye digitale virkeligheten der egen digital utvikling må vurderes, vil mange spørsmål reises og vi forstår at det er usikkkerhet rundt egen fremtid og hva det er riktig å gjøre på kort og litt lengre sikt. 

Skal du  ha IT-løsningene i eget hus, i global sky eller hos en driftsleverandør?  

De tradisjonelle IT-løsningene som server, datarom, klassiske applikasjoner og brukerstøtte vil fortsatt utgjøre ryggraden i den digitale infrastrukturen. Men du trenger kanskje ikke ha dette i eget hus? Sikkerhet, forutsigbarhet og kvalitet på tjenestene du kjøper er viktig - du skal kunne forvalte informasjon på en solid og forutsigbar måte.

Uavhengig av teknologisk utvikling vil dere fortsatt komme til å trenge:  

 • et sted å lagre data  (les vår artikkel "Hvor skal du lagre data...") 
 • klassiske applikasjoner 
 • brukerstøtte
 • sikring og tilrettelegging for god arbeidsflyt
 • mulighet for mobil arbeidsdag (jobbe der man er og vil) 
 • backup (løsninger og rutiner)
 • antivirus og brannmur
 • tilgangsstyring (hvem trenger å ha tilgang til hvilke løsninger og data og hvor skal de ha det)
 • et trådøst nettverk (les vår artikkel om WiFi som en tjeneste)
 • lisenshåndtering 
 • klienthåndtering 

I tillegg til dette vil bedriften antakelig ta i bruk flere og flere apper, nettsider, skytjenester og annet som f.eks krever: 

 • En struktur og oversikt over det man har og bruker
 • Kompetanse for å håndtere økt kompleksitet 
 • Kostnadseffektivitet og skalerbarhet
 • Løsninger som gir god samhandling i bedrifen
 • Identifisering av de reelle behovene i virksomheten
 • Et forhold til skjerpelser i lovverket (ref personvernopplysninger og hvor persondata kan lagres) 

Skal virkshomheten håndtere dette selv? 

Man kan selvsagt velge å beholde all IT-drift i eget hus og håndtere alt selv som et alternativ til å la en driftsleverandør håndtere alt IT-teknisk, support og rådgivning, eller du kan velge å sette alt ut i skyen. Muligens er det en løsning midt i mellom (hybride løsninger) som er det rette for dere? Kanskje er det lurt å søke litt råd hos noen som vet hva IT-drift krever i dag. Vi har laget en oversikt over hva du bør ta med i vurderingen når du skal velge den løsningen som passer best for din bedrift.

New Call-to-action

Dersom det ikke er IT-drift du skal drive med, kan det være lurt å overlate hele eller deler av ansvarte til andre

Tiden med eget datarom og egen server er snart over, så nå er det på høy tid å tenke gjennom fordelene og ulempene med ulike alternativer som gjenstår, dersom du ikke har gjort det. Les gjerne vår artikkel - 7 gode grunner til å outsource IT.

I dag ser vi at veksten og tilbudet innen skytjenester for f.eks e-post, backup og CRM, har vist at det er blitt en naturlig del i mange virksomheter. Bedrifter har utfordringer knyttet til blant annet kompleksitet, hvem skal ha tilgang til hva, kostnadsnivå, reliabilitet og risiko. Et utvidet behov for fleksibilitet i forhold til lagringskapasitet er et annet moment. Det er også et faktum at de lovmessige forhold skjerpes inn samtidig som brukernes krav og kompetanse øker, - de opererer i mange tilfeller på egen hånd og det er ikke sikkert du skal la det skje uten at du har et bevisst forhold til det.  

Lagringsalternativer

Teknograd har fokus på at kundene til enhver tid har IT-løsninger som er tilpasset behovet, nødvendig sikkerhetsnivå og brukervennlighet. Vi er sikre på at riktige IT-løsninger også vil gi bedriften bedre lønnsomhet og sikre at man er klar for fremtiden.  Kontakt oss gjerne for en uforbindtlig prat

 New Call-to-action

 

En blogg fra Teknograd

Teknograd AS er et IT selskap som hver dag jobber for å sikre kundene de riktige IT-løsningene. Vi er lidenskapelig opptatt av at det skal fungere og at det er sikkert. Overlat ansvaret for IT løsningene til oss – så kan du bruke tiden på det du er god på.  Vi har stor tro på at høy kompetanse, god service og gjensidig tillit skaper det beste grunnlaget for et godt samarbeid. 

Få e-post om nye innlegg