Blogg

Blogg

IT-sjefen som pådriver for forretningsutvikling og transformasjon

av Elisabeth Rustand

Superhero business man flying with jet pack rocket above the city conceptVi vet, gjennom samtaler med mange IT-sjefer de siste årene at rollen er i stor endring, men ikke alle vet hva det betyr for dem. Fokus på at IT i organisasjonen skal fungere, ofte med drift i eget hus eller ved outsourcing har vært gjeldende. IT-driften er blitt mer effektiv, men er utnyttelsen av de interne teknologiressursene blitt bedre og jobben som IT-ansvarlig blitt mer spennende?

Med mindre organisasjonen, og IT-sjefen selv har evnet og endre rollen til IT-avdelingen fra å være et drifts- og kostnadssenter til å bli en strategisk ressurs som ikke bare understøtter kjernevirksomheten, men som faktisk er en pådriver, tror vi ikke det.

 Norsk bedriftsledelse har fått mye oppmerksomhet i pressen rundt manglende teknologiforståelse! Da er spørsmålet om teknologer i selskapene brukes godt nok og/eller har de vært flinke nok til å synliggjøre sin kompetanse?

Vil du som IT-sjef opp i organisasjonen eller bort (for å finne på noe annet)? – og er du klar for å gjøre det som trengs?  Hvorfor ikke gjøre deg uunnværlig gjennom forståelse for hva som skaper de beste arbeidsplassene og hvordan ledelsens ønskede utvikling best støttes av teknologi.

 Som IT-sjef har du en grunnleggende teknologiforståelse – du må nå skaffe deg organisasjons- og forretningsforståelse og skape din nye rolle

IT er nå over alt! Alle avdelinger bruker IT-tjenester og løsninger, og mange av dem helt uten at IT-sjefen vet det eller har vært involvert.

Historisk har IT-avdelingen antakelig - og med rette, vært opptatt av seg selv og lite orientert om organisasjonen forøvrig. Nå må man ut av driftsmodus og inn i organisasjonen. Tiden fremover vil stille nye krav til deg som teknolog, men griper du anledningen vil mulighetene blir til gjengjeld bli mange, sentrale og utviklende. Det er på tide å tenke behov, løsninger og muligheter. Kom deg ut av driftsmodus.

De IT-sjefer som evner å skape kreative løsninger som gir bedriften bedre gjennomslag i markedet, vil få større spillerom og rolle i ledelsen. 

Ved å være pådriver, fremskaffe innsikt og være løsningsorienter vil IT-sjefen gjøre seg synlig og skaffe seg oversikt og kontroll på de verdiskapende prosessene i bedriften og bli en diskusjonspartner i ledelsen.

Er du som leser dette leder i selskapet- ja da må du bare sette i gang å diskutere IT-sjefens nye rolle – og hvilke krav som skal stilles. IT-sjefen en viktig ressurs om bør dyrkes og utvikles - inn i ledelsen og i en ny rolle. Forretningsutvikling er ikke mulig uten teknologiforståelse. Den som har best forutsetning for det er antakelig IT-sjefen din. Spill på lag og slipp ekspertisen til.

Begynn å snakk sammen og skap en felles forståelse og språk og start arbeidet

Historien har vist at andre roller i selskaper har holdt IT-sjefen litt på avstand og IT-sjefen på sin side har heller ikke blandet seg inn i organisasjonens daglige virke og behov for utvikling (utover at ting skal fungerer) - antakelig fordi mange ikke forstår teknologi og språket som brukes og IT-siden har liten kunnskap på områder som salg, økonomi, marked, HR - og også forretningsutvikling og ledelse. Nå er det andre tider - man må lære hverandres språk.  

IT-sjefen skal bidra til utvikling og etablering av nye forretningsmodeller, utvikle nye og innovative produkter og tjenester, samt gode kunde og ansatte opplevelser. Du skal bidra til at selskapet kan tilby gode tjenester til konkurransedyktige priser (både internt og eksternt).

Du kan starte her for å få en rolle i ledelsen:

  • Skaff deg innsikt i organisasjonens og avdelingens behov og ønske om utvikling
  • Skaff deg innsikt i kundereisen - du må forstå kundene godt nok til å kunne se nye muligheter og hvordan teknologien bidrar.
  • Sett deg i førersetet for den transformasjonen som må til.

Bruk de rundt deg - mange har antakelig mer å bidra med enn du tror. Det skjer noe når man snakker med folk - og det skjer enda mer om man sette seg ned og definere hvor man vil og sammen finne løsninger på hvordan komme dit. Her kan kreativitet skapes!

Les også gjerne vår artikkel - "I Digital utvikling? - ha en avtale om IT-drift, så står du støtt.

Last også gjerne ned vår oversikt over hvor IT-løsningene dine bør ligge fremover. Vi har laget den slik at du kan vurdere alternativene.

New call-to-action

En rolle i alle retninger

 IT-sjefen må bli mer organisatorisk, strategisk og forretningsmessig orienter og kompetent. Det betyr ikke at spisskompetanse på teknologi ikke er viktig fremover - tvert i mot. Men, som it-ansvarlig i en SMB bedrift bør du antakelig ikke ha dette fokuset og ha ambisjoner om faglig å holde tritt med utviklingen. Ting skjer altfor fort og det vil være svært ressurskrevende å følge med.  Ha heller fokus på hvordan du skal gjøre deg viktig i organisasjonen på annet vis og len deg til ekspertene for råd og støtte.  Et IT-miljø, som en driftspartner, vil og må ha fokus på faglig dyktighet, spisskompetanse og å lage løsninger som gir kundenes best forutsetning for å utvikle seg. De får også en ny rolle fremover (det skal vi skrive om), men de er fra før eksperter og vil sørge for spisskompetanse også fremover - de har evne og må ha fokus på det! En driftsleverandør har svært gode egenskaper for å følge utviklingen – de er vant til å tenke spesialtilpasning og hva kunden trenge, det er en styrke de må dyrke.

Innkjøpskompetanse er imidlertid viktig. Man må være i stand til å inngå strategisk riktige avtaler og allianser. Dette skulle synliggjøre hvor viktig det da blir å kunne være brobygger mellom teknologi og ledelsen - argumentere med dem slik at du ikke bare får støtte, men applaus for dine bidrag. 

IT-sjefen den nye topplederen?

Ledelsen i norske selskaper mangler, som mange har hevdet, den teknologi forståelsen som trengs for å drive innovasjon.  ComputerWorld skrev allerede i 2016 at i de mest innovative store selskapene i Norge har IT-sjefens rolle vært helt sentral på toppledernivå. Nå gjelder dette også SMB bedrifter som vil berettige sin eksistens.  Vil toppledelsen i selskaper fremover i stor grad rekrutteres fra IT-siden? Det er store muligheter for det.

Utdanningsinstitusjonene har våknet og teknologikompetanse økes på flere studier – les her hva Teknisk ukeblad skrev i juni 2017 – NHH gir økonomene bedre teknologikompetanse.

 Så teknologer i norske virksomheter, følg med og bli sentrale. Vil du ha noen å snakke med?

Kontakt oss gjerne for en prat!

New call-to-action

 

 

 

En blogg fra Teknograd

Teknograd AS er et IT selskap som hver dag jobber for å sikre kundene de riktige IT-løsningene. Vi er lidenskapelig opptatt av at det skal fungere og at det er sikkert. Overlat ansvaret for IT løsningene til oss – så kan du bruke tiden på det du er god på.  Vi har stor tro på at høy kompetanse, god service og gjensidig tillit skaper det beste grunnlaget for et godt samarbeid. 

Få e-post om nye innlegg